Výkladový slovník
životní prostředí
udržitelný rozvoj
Pojmy podle písmen
A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Výkladový slovník obsahuje přes 400 hesel z oblastí: udržitelný rozvoj, strategické a územní plánování, indikátory TUŽ, udržitelná výroba a spotřeba, environmentální ekonomik a integrovaná ochrana ŽP.

Jako základ byl využit Slovník udržitelné výroby a spotřeby, zpracovaný K. Remtovou (Enviros) a výklady pojmů zpracované Ústavem pro ekopolitiku

Další použité zdroje:

 • www.ekostopa.cz
 • www.ekowatt.cz
 • www.enviweb.cz
 • www.priroda.cz
 • cozp.cuni.cz
 • Máchal A. a kol.: Malý ekologický a environmentální slovníček, Rezekvítek 2006
 • Johanisová, N.: Environmentální ekonomie, učební texty, PF JčU. 2006 , [2]
 • Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, Kolektiv, ABF 2004
 • Slovník ekologie a životního prostředí anglicko-český, Hájková J. a kol., Živá Planeta 1998
 • Štěpánek v Moldan a kol : Ekonomické aspekty ochrany životního prostředí, Karolinum, Praha,1997
 • Ritschelová, I. a kol: Ekonomické nástroje pro trvale udržitelný rozvoj České republiky, Svazek č. 24, Environmentální a ekonomické účetnictví, CUKŽP, Praha, [1]
 • Tesařová, J.: Ekonomické nástroje politiky životního prostředí, DP MU, Ekonomicko správní fakulta, kat. veř. ekonomie, Brno. 2001 [3]

Jitka Klinkerová, Ústav pro ekopolitiku, Praha 2008

Pojmy podle písmen
A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z